Agencija SIM SERVIS

Aleksandra Dubčeka 5j, Zemun

Vlasnica - Sanja Raca

011/316 12 98 ; 064/128 93 66

Radno vreme - 09 do 18h

Prenos vlasništva

Ukoliko ste kupili polovno vozilo u Agenciji SIM SERVIS možete uraditi:

  • Kupoprodajni ugovor
  • Plaćanje poreza u poreskoj upravi
  • Promenu saobraćajne dozvole u MUP-u

Za kupoprodajni ugovor potrebno je prisustvo prodavca i kupca, sa važećim ličnim kartama i saobracajnom dozvolom.

Ukoliko ste kupili vozilo od lica koje ima ovlašcenje od prodavca da u njegovo ime može da izvrši prodaju vozila, onda prisustvo prodavca nije potrebno vec ovlašćeno lice potpisuje kupoprodajni ugovor.

Agencija SIM SERVIS pruza usluge prenosa vlasnistva plovnih objekata:

  • Čamaca, brodova, jahti...
  • Vanbrodskih motora


Za prenos vlasništva nije potrebno prisustvo kupca, ni prodavca u SUP-u.